Chuyên gia hàng đầu

Bác sĩ CKII
 • Nha khoa phục hình - Nha khoa thẩm mỹ
 • Số 30 Phạm Hùng, NTL, HN
 • 5/5 - (1 bình chọn)
 • 20 Đánh giá
 • 1.2k Số lượt kết nối qua Wiki Nha Khoa

Bác sĩ Đạt Hoàng tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Y Thái Bình, từng đảm nhận vị trí Bác...Xem thêm

Xem chi tiết
Bác sĩ CKII
 • Nha khoa phục hình - Nha khoa thẩm mỹ
 • Số 30 Phạm Hùng, NTL, HN
 • Rate this doctor
 • 20 Đánh giá
 • 1.2k Số lượt kết nối qua Wiki Nha Khoa

Bác sĩ Đạt Hoàng tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Y Thái Bình, từng đảm nhận vị trí Bác...Xem thêm

Xem chi tiết
Bác sĩ CKII
 • Nha khoa phục hình - Nha khoa thẩm mỹ
 • Số 30 Phạm Hùng, NTL, HN
 • Rate this doctor
 • 20 Đánh giá
 • 1.2k Số lượt kết nối qua Wiki Nha Khoa

Bác sĩ Đạt Hoàng tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Y Thái Bình, từng đảm nhận vị trí Bác...Xem thêm

Xem chi tiết
Bác sĩ CKII
 • Nha khoa phục hình - Nha khoa thẩm mỹ
 • Số 30 Phạm Hùng, NTL, HN
 • Rate this doctor
 • 20 Đánh giá
 • 1.2k Số lượt kết nối qua Wiki Nha Khoa

Bác sĩ Đạt Hoàng tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Y Thái Bình, từng đảm nhận vị trí Bác...Xem thêm

Xem chi tiết
Bác sĩ CKII
 • Nha khoa phục hình - Nha khoa thẩm mỹ
 • Số 30 Phạm Hùng, NTL, HN
 • 5/5 - (1 bình chọn)
 • 20 Đánh giá
 • 1.2k Số lượt kết nối qua Wiki Nha Khoa

Bác sĩ Đạt Hoàng tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Y Thái Bình, từng đảm nhận vị trí Bác...Xem thêm

Xem chi tiết
Bác sĩ CKII
 • Nha khoa phục hình - Nha khoa thẩm mỹ
 • Số 30 Phạm Hùng, NTL, HN
 • 5/5 - (1 bình chọn)
 • 20 Đánh giá
 • 1.2k Số lượt kết nối qua Wiki Nha Khoa

Bác sĩ Đạt Hoàng tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Y Thái Bình, từng đảm nhận vị trí Bác...Xem thêm

Xem chi tiết